• Top 1 (Tháng 0) 0
 • Top 1 (Tuần 0) 0

Hỏi - Đáp( Đăng nhập để tham gia )

tiện ích miễn phí Chinh phục Olympia

bộ đề thi môn Hóa khối A năm 2013

Câu 1: Quặng nào sau đây nhiều sắt nhất
 • Xdrit
 • Manherit
 • Hematit đỏ
 • Prit sắt
Câu 1: Quặng nào sau đây nhiều sắt nhất
 • Xdrit
 • Manherit
 • Hematit đỏ
 • Prit sắt
Câu 1: Quặng nào sau đây nhiều sắt nhất
 • Xdrit
 • Manherit
 • Hematit đỏ
 • Prit sắt